» 9.sınıf Fizik Kitabı cevapları sf 1 den 230 a kadar

Yayınlanma Zamanı: 2011-09-28 19:12:00

Sayfa 4-5-7

anlama yorumlama:

1-tiyatro,mimari,müzik,resim

3)-mermerden mutfak tezgahı yapan ustadır işinde uzmanlaşmışdır zanaatkar dır mermeri heykele dönüştüren ise sanatcıdır.sanatçı tüm içtenligiyle hareket eder.

4)-sanaçı herkesin göremedigini görür bu ndenle sokaga tekrar hayat vermiştir.

5)-yüksek uygarlıklara çagdaş modern uygarlıklara sahib olmamızın kültürde ileri gidilmesinin sebebi sanattır.

SAYFA 5

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

1-)D,Y

2-)DİL

3-)E

4-)B

Sayfa 8

1-)Y,D

2-) PSİKOLOJİ-TIP

3-)D

SAYFA 11

1) Y , D

2)Boşluk doldurma : SİSTEM

3)D şıkkıSAYFA 14

1)D,Y

2).............................cümleler topluluğuna metin denir..

3)A

4)Öğretici metinler bilgi vermek amacıyla kalema alınır.objektif davranılır ve olaylar değiştirilmden yazılır.gerçeklik yaşanan gerçekliktir.

sayfa 15

1) Biliyorum.

2)Kemal sunalın oynadığı flimlerde anlatılanların ve görülenlerin aynısının gerçek hayatta karşımıza çıkmaz çünkü adı üstünde kemal sunalın flimleri flimlerde anlatılanlar ve görülenlerin gerçek hayatta olmaz

3)Ben on yıl sonraki hayatta hiç ii şeyler düşünmüyorum çünkü küresel ısınma var on yıl sonra iyice hissedilecek ve hayvan nesillerin tükenecek su kalmayacak heryer çölleşşecek bunun yanında adam öldürme hırsızlık gibi olaylar gittikçe artacak bu yüzeden gelecek hakkında iyi şeyler düşünmüyorum.

4)Bu iki metni birer iletişim aracı olarak değerlendirirsek;İstanbul şiri İstanbul'un özelliklerini duygulara hitap ederek anlatmıştır ama haber metni ise güncel yollarla istanbulun özelliini anlatıyor...

5)Sadece freninin arıza yapması bile bir felakete yol açabilir sisteme örnek;insnaa vücudu bir insan kanser olsa ve bir önlem alınmazsa o kanser gittikçe insanın vucüduna yayılacak ve vücudu yok edecek..((umarım işinize yarar arkadaşlar))sayfa 16

1_birinci metin bilgi verme amaçlı yazılmıştır herkes aynı şeyi anlar

ikinci metinde yani şiirde ise o anda yaşanılanlar okuyucunun ruhuna yansıtılarak süslü bir biçimde imgelerle anlatılmıştır daha etkileyici bir anlatım vardır ve de herkes aynı şeyi anlayamayabilir.

2_Birinci metin söylediğimiz gibi bilgi verme amaçlı yani zaten bilinen bir konuyu anlattığı için gerçek olma olasılığı daha fazladır.Şiirde ise şair kendi duygu ve düşüncelerini de olaya kattığı için sanki hayali olarak da yazılabilirmiş gibi geliyor ve daha az gerçeklik payı veriyor.

4_Malazgirt savaşı daha çok bilgi verdiği için bilgi kaybına uğrar.

5_Şiirsel bir işlev kullanılmıştır. Örn. çağın kabartmasıydı parlayan

9_24 Ağustos Selçuklu Ordusuna tecrübeli komandolar bulunmuştur.26 Ağustos günü iki taraf savaş düzenine geçmiştir.Malazgirt ululaması yazılmıştır.

sayfa 19

1)D,Y

2)Metnin dili imgesel bir dildir

3)B

SAYFA 20

3.ŞIK : Yazılı dönemin gerçeklerinden faydalanmıştır.

SAYFA 22-23

1) D , Y

2)boşluk doldurma : İNSAN

3)C

4)A

Öz Eleştiri Tablosu

Edebiyatta Gerçeklik

1-Edebiyat kurmacadır.Bu kurmacanın malzemeleri gerçek ve gerçekçiliktir.

2-Edebi eseri yorumlamak için dönemin sosyal , kültürel felsefesini , olaylarını bilmek gerekir.

SAYFA 24 - 25

1)D , D

2)D , D

3)dramatik, görsel ve işitsel

4)bağlam

5)soyut

6)D

7)C

8)B

9)D

10) BULMACA : 1 - güzel sanatlar 2-fonetik 3-edebiyat 4-kurmaca 5-sanat 6-felsefe 7-sistem 8-tema 9-insan 10-estetik 11-metin 12-bağlam

SAYFA 29-30

1) D,Y

2)Anadoludaki

3)E

4)B
 

Sayfa 34

1)Y , Y

2)İç kafiye

3)aliterasyon

4)C

5)Ölçü , kafiye , nazım birimi , tonlama

Sayfa 36

2. soru =köşe şiirindeki imgeler=

 •  
 •  
 •  
 • köşemde durdun

  merhametin ta kendisiydi gözlerin

  merhamae saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu
   

  2. dörtlük=yepyeni bir sesin vardı

  bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı

  3.dörtlüğün hepsinde var

  4. 4lük=rengarenk yağmurlar yağdı

  yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak

  yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı

  5. dörtlük=

 •  
 •  
 •  
 • köşemde durdun

  merhametin ta kendisiydi gözlerin

  Sayfa 37

  =benzeyen=ses

  kendisine benzetilen=yaralı ceylan kalbi

  benzetme yönü=içli

  benzetme edatı=gibi

  Sayfa 38

 •  
 •  
 • =5. soru=1kişileştirme

  2hüsnütalil

  3benzetme

  4telmih

  5eğreltileme

  6tenasüp

  39.

 •  
 •  
 • =1=dy

  2=a

  3=c

  4=kişileştirme telmih  sayfa 42

  koşma:-halk edebiyatı nazım şeklidir.

  -11li hece ölçüsü kullanılmıştır.

  -redif,yarım uyak vardır.

  -sade anlaşılır bir dil vardır.

  -nazım birimi dörtlüktür.

  gazel:-divan edebiyatı

  -ölçüsü aruz ölçüsüdür.

  -nazım birimi beyittir.

  -mahlas vardır.

  -anlaşılması zordur

  -en az 5 beyit, en çok 15 beyitten oluşur.

  -ilk beyit matla
   

  sayfa 51

  Ölçme ve Değerlendirme:

  1-Y,Y

  2-Karşılıksız aşk

  3-E

  4-Ölümden sonra doğaya dönme isteği

  sayfa 54

  Ölçme ve Değerlendirme:

  1-Y,D

  2-1.boşluk:yan

  2.boşluk:zengin

  3-C

  4-anlatıma zenginlik katmak için,farklı anlamlar oluşturmak için

  5-üstte mecaz anlam alttakinde gerçek anlam kullanılmıştır.

  sayfa 56

  ŞİİR GELENEĞİNİN ÖZELLİKLERİ:

  -belirli bir nazım birimi yok

  -serbest ölçü kullanılmıştır.

  -belirli bir uyak düzeni yok

  -konusu herşey olabilir.

  -yabancı kelimeler yoktur

  -imgeler olduğundan anlaşılması zor

  -dil bakımından zengindir

  © blogkafem.blogspot.com

  sayfa 57

  Ölçme ve Değerlendirme:

  1-D,Y

  2-C

  3-halk edebiyatı

  4-mahlas kullanılmıştır.ikisinin de teması aşktır.11li hece ölçüsü kullanılmıştır.nazım birimi dörtlüktür.halk edebiyatı

  sayfa 59 ve 67 arası

  1.ETKİNLİK CEVABI:

  Sanat eserinin zenginliğini gösterir.Çünkü birtek nesne veya obje üzerinde çalışılmamıştır.ßu resimde birden fazla objeyi görebilmekteyiz.

  2.ETKİNLİK CEVABI:

  1.metinde şair kendi duygularını anlatmış ve daha çok mecaz anlama yer vermiş.2.metinde ise yazan kişinin düşünceleri değil de daha çok bilgi vermek niteliğinde ve gerçek anlama yer verilmiştir.ßu iki metinde ßir Günün Sonunda Arzu da daha çok anlamlı olduğunu görüyoruz.ßunun nedeni de şairin mecaz anlama çok yer vermesi ve okuyucular tartafından farklı yorumlanmasıdır.

  3.ETKİNLİK CEVABI:

  Yorum farklılığının sebebi okuyucunun bilgisiyle,kültürüyle,duyguve düşünceleriyle aynı zamanda ruh hali ile ilişkilidir

  1.Sorunun Cevabı:

  ßir günün sonunda arzu şiiri 4 birimden oluşmuştur..

  1.ßirim:Şair durumunu güller ile ilişkilendirerek anlatmıştır.

  2.ßirim:Şair akşam vaktinin kendisinde uyandırdıklarını yazmış.

  3.ßirim:Akşamın dünyaya etkisini anlatmıştır.

  4.ßirim:Akşam saatlerinden dileğini anlatmıştır.

  Teması: Akşamdır.

  2.Sorunun Cevabı:

  Renk yönü ile ilişki kurulmuştur.Kırmızı rengi ile ilişki kurulmuştur.

  3.Sorunun Cevabı:

  ßütün dizeler farklı anlamlara çekilebilir.ßunun nedeni ise kişinin yani okuyucunun ruh haline,bilgisine,duygusuna bağlıdır.

  4.Sorunun Cevabı:

  Evet yorumlanabilir.Şiirde bulunduğubu yeni ve farklı anlamı şiirin bütünlüğüyle ilişkilendirerek sebepleriyle birlikte açıklamak gerekir.

  ANLAMA YORUMLAMA

  1.Sorunun Cevabı:

  Şiirin çok anlamlığından kaynaklanır.Okuyucunun ruh hali,bilgisi,kültürüyle ilişkiilidir.

  2.Sorunun Cevabı:

  -Şiirin çok ya da tek anlamlı olması,

  -Şiirin hangi geleneğe bağlı olması ve geleneğin özellikleri,

  -Şiirin yazıldığı zamanın koşulları

  3.Sorunun Cevabı:

  Zamanın çok çabuk geçtiğini ve insanda büyük değişikler yarattığıdır.

  ÖLÇME DEĞERLENDİRME

  1)D,Y

  2)TEMA

  3)E ŞIKKI

  4)C ŞIKKI

  Ölçme Değerlendirme

  1) D-Y

  2)Kör olmasına yazılacak boş yere.

  3)Çapraz eşlendireceksin.
   

  sayfa 67 :

  1)Hikaye metninde anlam kaybı daha az olurdu.Çünkü redif ve kafiye kullanılmamıştır.

  2)çoçuğun ateşlenmesi

  Doktorun gelmesi

  Annenin telaşlanması

  Çocuğun iyileşmesi

  Annenin korkusu

  3)Gerçek hayatta yaşanılabilir niteliktedir ve bu yüzden yaşanılabilir.

  4)-

  5)Lirik şiir

  Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

  Epik şiir

  Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir. Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.

  Didaktik şiir

  Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

  Pastoral şiir

  Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır

  Satirik şiir

  Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir.

  Dramatik şiir

  Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.

  Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üç kere çıkmıştır.

  sayfa 70

  Ölçme değerlendirme cevapları:

  1) D,Y

  2)Birincisi pastoral

  İkincisi Didaktik

  Üçüncüsü Satirik

  3)MENSUR

  4) A şıkkı

  sayfa 80

  1.sorusu:dıdaktık bir siirdir.

  7 lık hece olcusuyle yazılmıstır.

  3.soru;1.konuda;

  kendı ıcınden ne hıssederse onu yaptıgını soyluyor.

  2.konuda

  evlerın bınaların olusaumunu bınaların ve evlerın yok olusmunu anlatıyor.

  3.konuda;

  velvelerın oldugu gun tukenmesını(bıtmesını)soyluyor.

  sayfa 81

  9.Soru:

  tezat sanatı:zıt kavramlarınnın bır arada kullanılması cennet =cehennem gıbı

  tesbıh sanatı;benzeyen benzetme sanatı edatlı sanat tek unsuru ıstıare

  sayfa 82

  1.soru:

  nazım bırımı beyıttır.

  kafıye kullanılmıstır.

  hece olcusu vardır.

  mubalaga sanatı kullanılmısıttr.

  3.soru::

  camı avlusundan bahsedıyor. bu camınınde eskı oldugunu soyluyor..

  © blogkafem.blogspot.com

  sayfa 83

  1.soru:nazım seklı 2 lı dızelerden olusmustur.

  hece olcusu yoktur.

  kafıye duzenlı degıldır.

  duygusal lırık bır sıırdır.

  3.soru:benzetme

  4.soru:sevgılıye duyulan özlem onu hatırlamak.sevgıluye dyulan ozlem var.saırın sevdıgıne olan özlemm

  6.soru:hasret konus vardır.ışık=somuttur.

  7.soru:kısılestırme sanataı kullanıolmısıtç

  8.soru:ask ve hasret bakımından lırık bır sıır.

  sayfa 84:

  ölçme ve değerlendirme:

  1-D,Y

  2-uygunluk(tenasüp)

  3-C

  4-D

  5-hüsn-ü tahlil sanatı ile açık istiare vardır.

  sayfa 86:

  2.ünite ölçme değerlendirme:

  1-Y,D

  2-didaktik

  3-modern şiir

  4-D

  5-telmih

  6-E

  7-D

  8-E

  9-E

  10-A

  sayfa 87

  bulmaca:

  1-zihniyet

  2-yöntem

  3-türkü

  4-manzume

  5-didaktik

  6-koşma

  7-kafiye

  8-ahenk

  9-aruz

  10-beyit

  11-aliterasyon

  12-epik

  olcme ve degerlendırme sayfa 96

  1:Boşluk doldurma sosyal hayatı yansıtmış

  2: D - Y

  3:C

  4: Osmanlı dönemi

  sayfa 100

  1.soru;olaylar ve olay orgusu

  6.soru;;

  kara memıs nasıl bır ınsandır=vatanını cok seven olmeyı goze alan ıyı bır ınsandır.

  duragan dınamık=dınamıktır.cenge cıkmak ıcın elınden gelenı yapıyor.

  hıkayenın hangı kısmı....=6.olayda.cunku oglunu gormustur.onunla bırlıkte cenge cıkmak ıstemektedır.

  kara memısın sızın sosyal ve toplumsal....=yok

  kara memısın dıger karakterler ....=yok

  kara memıs kendı kısılıgının farkında mı....=farkında .cunku vatanı için herseyı goze alıyor.sızce gercek hayatta....=olabılır.

  sayfa 103

  KIRK YALAN MASALI

  Teması:Büyüklerin vasiyetlerini dinleyip israftan kaçınmak.

  üzengi:Ata binmek için ayağımızı bastığımız yer

  cevahir:Mücevher,elmas,yakut gibi değerli taş

  yular:Atın dizginleri

  Temayla ilişkili cümleler:

  -Şehzade de bakar ki soytarının biri,babasının vasiyetini bunu yedirir.içirir.sarayına yerleştirir.

  -Hazıra dağ dayanamayacağı için bu üç adam böyle har vurup harman savurarak kısa zamanda büyük şehzadenin bir sandık altınını tüketirler.
   

  -Tam pazara giderken sarı tüylü adam yanına gelip Şehzadem nereye gidiyorsun? diye sorar.

  -Şehzade de Nereye gideceğim ? Bir sandık altını yedik bitirdik,kaldık parasızElimize Birkaç altın geçirebilmek için atı satmaya gidiyorum diye cevap verir.
   

  © her hakkı blogkafem.blogspot.com sitesine aittir

  Olay Örgüsü:

  -padişahın oğullarına vasiyet etmesi

  -padişahın ölmesi

  -padişahın vasiyetinde söylediği kişilerin gelmesi

  -ellerindeki servetin bitmesi eşyaları satmaları

  -yalan söylemesini istemesi iki şehzadenin söyleyememesi son şehzdadenin söylemesi ve bütün her şeyi alması
   

  Miş'li geçmiş geniiş zaman kullanılmıştır.

  BAY KORBES

  Olay zamanı:Masallarda olya zamanı yoktur.

  Temayla ilgili cümleler:

  -ocağın başına gelip ateş yakmak istemiş ama kedi hemen oracıktan kül olup yüzüne savurmuş.

  -Bay Korbes kızgınlıkla yatağın üzerine itmiş kendini

  -Oda acıdan ah vah etmeye,cığlıklar atmaya başlamış.

  -Öfkesinden kudurarak evden kaçıp gitmeye davranmış.

  -cansız yere serilip kalmış.Anlaşılan pek kötü yürekli biriymiş

  Bay Korbes:Kötü birisi

  Masalın kahrama sadece insanlar değildir.Her türden varlık masalın kahramanlarıdır.

  Teması:Kötüler hak ettiği cezayı bulur.

  İyilikle kötülüğün karşılaştırılması yapılıyor.

  sayfa 105

  etkinlik=tema,verilmek istenen mesaj,olay örgüsü vede metnin tam

 •  
 •  
 •  
 •  
 • bakılır.

  2.soru=iyi kötü çatışması.

  3.soru=israfla yukarıdaki cümlelerin arasında ilişki vardır.

  4,soru=padişahlık,saray,şehzade,soyrarı

  5.soru=kendi hayayımızla ilişkilendirebilir çünkü kötü insanlar her zaman cezasını bulur

  © blogkafem.blogspot.com

  Ölçme ve Değerlendirme

  1. : D - Y

  2. : vatan sevgisi

  3. :c

  4. :e

  sayfa 109

  anlama yorumlama;1.soru;;

  gonderıcılık işlevınde yazılmıstır.

  2.soru;;

  yazılan olayları dısarıdan izlemıs ızlenımlerı yazmıs ılahı bakıs acısı vardır.

  3.soru;;

  ıstanbuluhn ozellıklerınden bahsetmıs.cosku verıcı bır metındır.surukleyıcıdır...

  4.soru;;

  ılahı bakıs acısı vardır.

  5.soru;;

  evet.anlatıcı olayları kendı ınandırıcılıgı ıle anlatır.

  olcme degerlendırme;;

  1.soru : Y - D

  2.soru :ılahı bakıs acısıyla yazılmıstır.

  3.soru :E

  4.soru :C

  5.Soru..:

  sayfa 113

  1.:D - Y

  2.:Hikaye

  3.:D

  sayfa 115

  1)anlamladırılmaz

  2)bitmemiş senfoni ve moby dick metinlerinden alınan cümlelerden yazının edebi metin olduğu anlaşılmaktadır.ama diğer verilen cümleler bilgi vermek amacıyla yazılmış bir düzyazıdır.edebi bir metin değildir.

  117. sayfa

  1. etkinlik:

  Ahmet Hamdi Tanpınar (23 Haziran 1901 İstanbul-24 Ocak 1962 İstanbul) Türk romancı ve şairdir.Lise öğrenimini Antalya Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1923 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Liselerde, yüksek okullarda çeşitli dersler okuttu. 1939 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı profesörlüğüne atandı. 1942-1946 yılları arasında Maraş Milletvekili olarak görev yaptı. Bir süre Milli Eğitim müfettişliği yaptıktan sonra 1949 yılında Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ndeki görevine döndü.

  Gençlik yıllarında Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in talebesi ve dostu olmuş, Batı edebiyatından Paul Valery ile Marcel Proust'u kendisine üstad olarak seçmiştir. Bu yazarlar edebiyatta güzellik ve mükemmeliyete ön planda yer verirler. Onlara göre edebiyat, tıpkı resim ve musiki gibi "güzel sanat"tır. Onlardan farkı, boya ve ses yerine, insanı ve hayatı anlatmada bu iki vasıtadan çok daha zengin olan dili kullanmasıdır.

  Tanpınar şiiri hayatının en büyük ihtirası haline getirmiş, fakat asıl kabiliyetini şiir estetiğine göre yazdığı mensur eserlerde göstermiştir. İlk şiiri 1920’ de yayımlanmıştı. Geniş okuyucu kitlesi onu umumiyetle lise kitaplarına ve antolojilere giren "Bursa'da Zaman" şiiri ile tanır. Altmış kadar şiirinden ancak otuz yedisi ile, tek şiir kitabını ölümüne yakın çıkardı: Şiirler (1961; Bütün Şiirleri adıyla genişletilmiş olarak 1976). Şiirlerinde bir imaj ve müzik kaygısı taşıdığı, hikaye ve romanlarında da, başta zaman tema’sı olmak üzere, psikolojik anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. (Geniş bilgi Prof. Mehmet Kaplan’ ın Tanpınar’ ın Şiir Dünyası;1964 kitabında).

  Çeşitli baskıları olan eserleri Dergah Yayınları’ nda toplanmaktadır. Enis Batur, 1992 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ dan “Seçmeler” adlı bir kitap hazırladı. Yazar ile ilgili yayınlanmış en son eser 2007 yılının sonunda çıkan "Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Başbaşa"dır. Eser Tanpınar'ın 1953 yılında yazmaya başladığı ve 1962 yılında vefatına kadar tuttuğu notlardan oluşmaktadır.

  sayfa 119

  1.soru:edebiyatı Mümtaz'a ihsan sevdirmiştir.Batu edebiyatınıçılarını örnek almasını sağlamış divan edebiyatını iyi öğrenmesini sağlamıştır.

  2.soru:eski divanları okumuş,tari zevkini almış.fransız şairlerinden etkilenmiş.

  3.soru:Edebiyata olan ilgi,tarih,ıtrı(müzik),resim Mümtaz'ın ilgi duyduğu alanlardır.

  4.soru:Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatıyla romanın kahramanı Mümtaz arasındaki benzerlikler:antalya,tarih,edebiyat

  5.soru:fransız edebiyatına ilgi duymuş,yahya kemal onun hocası ve dostu olmuş,yahya kemal'in yolundan gitmiş,sanata,edebiyata,tarihe ve müziğe ilgi duymuş,fransız şairlerinden etkilenmiş,batı edebiyatını örnek aldığı gibi divan edebiyatını iyi öğrenmiş,eserlerinde tarih sevgisi zaman,biliçaltı ve aşk konularını işlemiş,edebiyatı müzik ve resimle birleştirmiş...

  =OĞUZ KAĞAN DESTANI=

  -Hun dönemi destanlarındandır.

  -M.Ö 174-209

  -İslamiyet öncesi Türk Destanıdır.

  -Kahraman bakış acısıyla yazılmıştır.

  Zihniyet

  Sosyal,siyasi,ekonomik ve dinidir.

  Oğuz Kağan'ın kişiliği

  -cesur

  -kahraman

  -adaletli

  -yiğit

  Kurgu zamanı

  Oğuz Kağan'ın doğumundan yaşlılığına kadar olan zamandır.

  -Kılıç,ok,yay,kargı,bakır,gümüş,demir madenleri kullanılmıştır.

  Olay örgüsü

  © blogkafem.blogspot.com

  -Oğuz Kağan'ın doğması

  -Kırk günlükken konuşması

  -Halkı gergedandan kurtarması

  -Hükümdar olması

  -Evlenmesi ve üç çocuğu olması

  -ikinciye evlenmesi ve üç çocoğunun olması

  -Ziyafet vermesi

  -Kendisine tabi olanlarla iyi geçinmesi

  -Siyasi birliği sağlaması

  -Oğullarına devleti bırakması

  Teması:Mete Han'ın Orta Asya'da Türk Birliğini kurması

  Kişiler:

  -Altun Kağan

  -Ay Kağan

  -Oğuz Kağan

  -Urum Kağan

  -Uruz Kağan

  -Dağ,Deniz,Gök

  -Gün,Ay,Yıldız

  NOTLAR:

  -Destanlarda ki kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir.

  -Destanda ki olaylar olağan ve olağanüstüdür.

  -Destanlar genelde mazmundur.

  -Anonimdir.

  Olağanüstü Olaylar:

  -Anasını sütünü bir kere emer

  -Çiğ et,çorba ve şarap ister

  -Dile gelir.

  -Kırk gün sonra büyür yürür ve oynar

  -at sürüleri güder,ata biner av avlar

  Oğuz Kağan'a hanlık ünvanı verilmesi:Hiç kimseinni yaklaşamadığı gergedanı Oğuz Kağan'ın öldürmesi ona hanlıkünvanı verilmesini sağlamıştır.

  Oğuz Kağan'da

  -Yönetim şekli

  -Göçebe hayat

  -Din anlayışı

  -Kullandıkları madenler

  -Cihangirlik anlayışı

  -Eğlence anlayışı

  -Çok eşlilik

  -Belgelik anlayışı

  gibi anlayışlara rastlanır.
   

  OĞUZ KAĞAN (TABLO)

  Tip nasıl bir insandır? Oğuz Kağan fiziksel özellikleri ve karakteriyle bir kahramanın bütün özelliklerini taşıdığı için bir tiptir.Cesur,kahraman,adaletli,yiğittir.

  Karakter/tip durağan mıdır ,dinamik midir? Tip kesinlikle dinamiktir.Destan boyunca ön plandadır hiç durmaz hep savaşır.

  Destanın hangi kısmı szin karakter/tip hakkında böyle düşünmenize neden oldu? Oğuz Kağan'ın kahramanlığını ilan ettiğii bölüm

  Sosyal ortam ve çevre bu karakteri nasıl etkilemiştir? Oğuz Kağan'ın olağanüstü özellikler taşıması toplumun ondan beklentilerinin fazla olmasına yol açmıştır.O da bu sorumluluklarını başarılı bir şekilde yerin getirmiştir.

  Bu karakterin /tipin sizin sosyal vetoplumsal yapınızla farkı var mıdır? Yoktur.Bugünkü toplumsal yapıda kendi millei için feda edecek kişilere rastlamak oldukça zordur.Ama yinede toplumumuz kendini kurtaracak kahramanlar beklemektedir.

  Bu karakterin diğer karakterler üzerinde etkisi var mıdır? Vardır.Boylara isimler ve oğullarına hanlık verilmesi

  Karakter kendi kiiliğinin farkında mıdır? Farkındadır.Dünya kağanı ilan etmes itaat edenlere dost etmeyenlere düşman kesilmes

  Sizce gerçek hayatta bu destandaki karakter gibi davranan biri var mıdır? Hayır.Olağanüstü özellikler taşıması ve değişen yaşam koşulları gerçek hayatta böyle kahraman olmasını imkansızlaştırır.

  sayfa 135

  1- devleti bir kişi yönetiyormuş,

  ölümlü olduklarına inanıyorlarmış

  Allah'a inandıkları sonuçlarına ulaşabiliriz

  sayfa 136

  5- tema: aşk için herşey yapılır

  6- a) ilahi bakış açısı

  b) herkes kendi dininden kişiyle evlenir

  TABLO

  sırasıyla yazıyorum

  kerem: tiptir. iyi biri, dinamik, keremin sürekli aslıyı araması, var, var, farkında, olmaz

  aslı: tiptir. iyi, güzel biri, dinamik, aslının anne ve babasıyla kaçması,

  var, var, farkında, olmaz

  sayfa 135 ve 136

  1-birinci cümle: halk hikayelerinin gerçekliğe bakışını

 •  
 • dilini anlatan sosyal bir gerçekliği anlatır.

  2.

 •  
 • 3. cümle: dönemin dini değerlere
 •  
 • kutsal kişilere nasıl bakıldğını gösterir.

  2- birnci cümle:cümle hikayenin hangi zamanda anlatıldığını net bir şekilde göstermez.

  3- kerem ile aslı metindeki mekanlar hikayedeki olayların mekanla birlikte değişebileceğini göstermektedir.

  4- " yorgun argın dünyasından geçti öyle bir aleme göçtü ki rüya alemi mi desem mana alemi mi desem,ne desem;ak saçlı bir pir yamacına dikilip eğitti.

  5- metindeki temel çatışma iyi kötü arasındadır.metnin teması aşıkların kawuşmasını hiçbir gücün engelleyemeyeceğidir.bu tema yani aşk
 •  
 • aşıkların kawuşmaları türk edebiyatında çok kullanılmştır.

  6-a: verilen örneklerden hareketle anlatıcının olaylar
 •  
 • kahramanlarla ilgili her türlü bilgiye sahip olduğunu anlatıcı kendine göre hızlandırıp yawaşlattığını söleyebiliriz.

  b: bu ifadelerden hareketle halk hikayelerinin kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılmasını göstermesidir

  © ödevler blogkafem.blogspot.com katkılarıyla hazırlanmıştır

  7- iki metinde de olağanüstü olaylara yer
 •  
 • rilir.
 • iki metinde de döneme ait özellikler tespit edilmektedir.
 • iki metinde de ilahi bakış açısı kullanılmıştır.
 • iki metinde sözlü bir geleneğin mahsülüdür.

  8- halk hikayelerinde şiirsel
 •  
 • halkın anlayacağı bir dil kullanılmıştır.

  9- bu ifadeler metindeki anlamın oluşmasını sağlamaktadır.

  10- her iki tipte aşkı için herşeyi göze alan gerçek aşık tipleridir.
 • kerem dinamik aslı durağandır.
 • hikayenin her bölümü
 • kerem olumsuz aslı olumsuz
 • farklıdır
 • kerem ailesinin etkisi wardır
 • kerem farkındadır aslı farkındadır
 • hayır olamz

  11- türk edebiyatı bu özelliğe sahip ilk "Dede Korkut" hikayeleridr.genellikle aşk
 •  
 • dini konular işlenir.özellikle koşma şeklinde olur.

  sayfa 140

  1-HARNAME'deki olay ve olay örgüsü şunlardır:

 • eşeği tanıtılması
 • eşeğin sahibinin onu serebest bırakması
 • eşeğin otlağa gitmesi,orada otlayan öküzleri görmesi
 • eşeği pir eşeğe gitmesi
 • eşeğin buğday tarlasına gitmesi
 • tarla sahibinin eşeği görmesi
 • eşeğin pir eşekle karşılaşması

  2-harnamede belirli bir zaman ve mekan ifadesi yoktur.Mesevide birgün şeklinde bir zaman ve otlak buğday tarlası şeklinde de mekan ifadeleri vardır.bu durumda mesnevideki zamanın ve mekanın belirsiz olduğunu göstermektedir

  3-harnamedeki kahraman eşek,eşek sahibi,pir eşek ve tarla sahibidir.bu kahraman ve bunların etrafında şekillenen olay örgüsü doğal gerçeklikle ilişkilidir.şair yaşadığı olaylarla ilişkilendirilirse,kendisi yerine eşeği hükümdaryerine eşeğin sahibini,pir eşeği mürşidi,tarla sahibini ise köylüler veya eşkiyalar için sembol olarak kullanmıştır.

  4-harnamedeki temel çatışma adalet-adaletsizlikçatışmasıdır.metnin teması iseelindeki ile yetinmektir.

  5-metindeki tema ve tema etrafında şekillenen olaylar,sosyal hayattaki bireylerin ellerindekilerle yerinme,onlara rıza gösterme,daha fazlasını elde etmekiçin birtakım yollara sapma ilkeleriyle örtüşmektedir.

  6-mesnevi nazım şeklinin özellikleri şunlardır:

 • nazım birimi beyittir
 • aruz ölçüsü kullanılır.aruzu kısa kalıpları kullaılır.
 • her beyit kendi arasında kafiyelidir
 • sembolik tarzda yazılır
 • olay örgüsü,kişiler,zaman, ve mekan unsurlaı bulunur.

  7-harnamenin yazılış amacı yaşanan bazı olayları edebi bir biçimde ifade etmektedir.bu nedenle eserde,şiir dilinin ifade biçimleri kullanılmıştır.mesnevinin şiirle benzer yönleri,ritim,ahenk ve yapı unsurlarıdır.mesnevinin şiirden farklı yönleri ise olay örgüsü ve bu olay örgüsüne bağlı kişiler,zaman ve mekan unsurlarının bulunmasıdır.

  8-harnemede kahraman olarak eşek ve öküzün seçilmesi birbiriyle kıyaslanabilecek farklarının olmasındandır.bu farklılık etkenlerle yetinme teması ve onun etrafında gelişen olay örgüsüyle,elindekilere rıza göstermeyen eşek ve eşekten üstün olan öküzün eksiklik ve fazlalıkları üzerine kurulmuştur.

  9-verilen beyitlerin ilki kahramanların halini ve ruh durumunu bilenilahi bakış açısına sahip bir anlatıcıya;ikinci beyit ise kahraman ağzından yazıldığı için kahraman anlatıcının bakış açısı''na sahiptir.

  10-anlatıcı olay örgüsünü oluşturmada ve kahramanların ruh hallerini yansıtmada etkilidir.

  12-beyitlerdeki ılduz sözcüğü günümüzde yıldız şeklini almıştır.yıldız sözcüğü baht talih anlamındadır. şairde beyitte bizim acaba bahtımız talihimiz yokmudur anlamında kullanmıştır.

  13-harnamede şeyhi'nin yaşadığı bir olay sembolik olarak anltılmıştır.şair döneminin mesnevi nazım şeklini kullanan şirlerin en ustasındandır.mutasavvuf olmasına karşın tasavvufi unsur kullnmamıştır.rahat ve lirik bir söyleyişi vardır.şiirlerinin nükte dolu olduğunu şeyhi uzatma nalevüahün nüktedandır bilür şahan-şahünbeyitiyle ifade edilmiştir.

  14-şeyhi'nin sembolik anlatımı tercih etmesi hem durumnu hem de sosyal eşitlik konusunu daha rahat ve etkili,aynı zamanda edebi ve dikkat çekici bir tarzda ifade etmek istemesindendir...

  sayfa 146

  Köy hocası:karakterdir. iyi, yardımsever, çalışkan

  dinamik

  yakalamaya çalışması

  olumsuz

  var

  var

  farkında

  olabilir

  sığırtmaç:karakterdir. ürkek, meraklı, yabani

  dinamik

  kaçmaya çalışması

  olumsuz

  var

  var

  farkında

  olabilir

  sayfa 154

  1)Halk edebiyatıdır

  2)ilgisi vardır.bulunduğu toplumdan etkilenir

  3)çok karışıktı yapamadım

  ÖLÇME DEĞERLENDİRME

  1) D,D

  2)Kahraman

  3)A

  4)E

  Sayfa 156,157,158

  ELEKTRA

  -Trajedidir.

  Trajedinin Özellikleri

  -Konularını tarihten ya da mitolojiden alır.Eskİ Yunan ve Latin tarihi

  -Kişiler soylu kimseler olur.(kral,kraliçe,vs..)

  -Baştan sona ciddi bir hava içinde geçer

  -Trajediler mazmundur.

  -Trajediler aynı mekanda geçer yaşanalar 24 saat içinde anlatılır.

  -Üç birlik kuralı uygulanır.(olay,yer,zaman akla gelir.)

  -Vurma,kırma ,öldürme gibi olaylara seyircinin gözü önünde yer verilmez.Bunlar dışarıda gerçekleştirilir sahne haberi ulaşır.

  -Diyalog vekorudan oluşur.

  -Koro kadınlar ve ihtiyarlardan oluşur.

  -Erdem ve ahlak önemlidir.

  -Beş bölümden oluşur.Perde yoktur.Kesintisiz oynanır.Perdenin yerini koro tutar.
   

  CİMRİ

  -Komedidir.

  Komedinin Özellikleri

  -Konularını çağdaş toplumdan ve günlük hayattan alır.

  -Argo kelimeler kullanılabilir.

  -Vurma,yaralanma gibi olaylara sahnede yer verilir.

  -Diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.

  -Mazmundur.

  -Kesintisiz oynanır.

  -Üç birlik kuralı uygulanır.

  -Beş bölümden oluşur.
   

  © blogkafem.blogspot.com web sitesi katkılarıyla

  Trajedi ve komedinin ortak yönleri

  -Mazmundur.

  -Kesintisiz oynanır.

  -Üç birlik kuralı uygulanır.

  -Beş bölümden oluşur.

  Trajedi ve komedinin farklı yönleri

  -Komedide vurma kırma gibi olaylar sahne içinde canlandırılır.

  -Trajedide canlandırılmaz.  HAMLET

  -Dramdır.

  Dramın Özellikleri

  -Konularını günlük hayattan alır.

  -Oyunda acıklı ve gülünç olaylar bir arada verilir.

  -Nazım ya da nesir biçimde yazılır.

  -Kahramanlar her tabakadan seçilebilir.

  -Üç birlik kuralına uyma zorumluluğu yoktur.

  -Perde sınırlaması yoktur yazarın isteğine bağlıdır.

  gerçi forumda vardı ama...

  sayfa 166

  Tablo

  karagöz tipcahil,.....hacivat tipbilgili

  ikiside dinamiktir...

  olumsuz...

  sosyal ve toplumsal yapımızdan farkları var...

  birbirleri üzerinde etkileri var

  karagöz farkında değil,...hacivat farkında

  evet olabilir....

  5.soru...

  temel çatışma...cahil okumuş çatışmasıdır,tema...yanlış anlama

  6.soru...

  sade dil ve halk söylemleri vardır...

  7.soru...

  ifadelerde yanlış anlaşılma var...metnin temasıda yanlış anlaşılmadır...

  8.soru..

  doğaçlama ve karşılıklı konuşmalardan meydana gelmiştir...bu nedenle yazarı yoktur...geleneksel türk tiyatroları anonimdir...sözlü edebiyat ürünleridir...

  9.soru...

  bellli sözlerle başlar,gölge oyunudur...halk söylemleri vardır...yanlış anlaşılmayla birlikte izleyenleri güldürme amaçlıdır...

  SAYFA 170

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

  1-Y, D

  2-trajedi

  3-B

  4-A

  SAYFA 171:

  5- cahil ve okumuş insan arasındaki çatışma anlatılıyor.

  SAYFA 172

  3.ÜNİTE

 •  
 • ÇME VE DEĞERLENDİRME:

  1-Y, D

  2-D, D

  3- ?

  1.boşluk: geleneksel

  2.boşluk:modern

  4-masal

  5-ilahi

  6-D

  7-A

  8-C

  9-B

  SAYFA 173:

  10-D

  11-BULMACANIN CEVAPLARI

  1-tiyatro

  2-ileti

  3-sahne

  4-zaman

  5-çatışma

  6-anlatıcı

  7-mekan

  8-kurgu

  9-karakter

  10-tip

  11-olay

  12-bakışaçısı

  sayfa 176

  1-D,Y

  2 -D

  3-E

  4- Sosyal

  5-konu, dil ve anlatım özellikleri, yazar...

  sayfa 181

  1)bilgi vermek tanıtmak

  2)ıtrı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesi

  3)olur çünkü hayatı kişiliğine etki eder

  4)verilen bilgi eksik olur.metin içinde belirli bir anlam vardır.

  5)4birim

  6)bilgi vermek tanıtmak yaşantısı,kişiliği şahsiyeti

  buyrun arkdaşlar hepsi doğru

  © blogkafem.blogspot.com

  sayfa 181 ve 182

  1,bilgi vermek tanıtmak

  2:ıtrı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesi

  3:olur çünkü haytı kişiliğinede etki eder

  4:verilen bilgi eksik olur.metin içinde belirli bir anlam vardır

  5:4 birim

  6:Bilgi vermek tanıtmak yaşantısı,kişiliği,şahsiyeti

  ÖLÇME DEĞERLENDİRME

  1:tanıtmak

  2:b

  3:b ve e

  4:d

  5:bilgi vermek tanıtmak

  sayfa 184

  1.soru:sanat ve sanatçının hür olması

  2.soru:soyut bir kavram ifade etmektedir

  anadüşünce:sanat ve sanatçıya baskıların olduğu

  3.soru: -

  4.soru:gelir.yazarın duygu ve düşünceleri farklılık gösterir.

  anlama yorumlama

  sayfa 185

  1.soru:

  amacı olduğu için bir yazıyla aktarma gereği duyar

  Ölçme Değerlendirme:

  1.soru : D,D

  2.soru : boşluk : yunus emrenin türk dilini en güzel şekilde kullanması

  3.soru: D

  4.soru:Metnin okuyucuya aktarmak istediğii ileti düşünce bildiri
   

  sayfa 188

  1:bir kavramı açıklamak

  2:soyut olduğu için anlaşılması çok zor edebiyatla ilgilenenlere daha çok hitap ediyor.

  3:Olabilir.farklı anlşatım biçimleri oluşabilir

  4: -

  5:cvapları kitabın arkasındaki sözlük kısmında var bi gezi yok.gezi:gezilen yerlerin anlatılması

  6:felsefi metin

  7:günlük gözlemlere yer verilmiş

  Anlama ve Yorumlama

  1:kişiden kişiy egöre değişir

  4:anlatım türü ve konusunu belirler

  ölçme değerlendirme:

  1: Y

  2 : D

  2: C

  3: Deneme

  4: Türü mektuptur.benzetmeler vardır

  © blogkafem.blogspot.com web sitesi katkılarıyla

  sayfa 189

  Ölçme ve Değerlendirme:

  1-İkiside doğru

  2-C

  sayfa 190

  3.soru: söyleyişi(sohbet)

  4-anlaşılır bir biçimde yazılmıştır.günümüz Türkçesiyle
   

  sayfa 192

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

  1.Y,D

  2.A

  3.E

  4.bilgi verir, farklı açıdan bakmamızı sağlar,okuyucuyu düşündürür...

  sayfa 195

  ÖLÇME DEĞERLENDİRME:

  1: D Y

  2: zaman mekan

  3:mektup
   

  202. sayfanın hazırlık soruları;

  1)yaşadığımız ilin tarihi özellikleri,nüfusu,coğrafi özelliklerini konu alan bir metin yazarak bu özelliklere dikkat ederiz

  2)bu soruda bir yazarın veya santçının özelliklerin istiyor ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ı örnek verdim ve ve bir metin yazarken dikkat edeceğimiz özellikler yaşadığı zaman,edebiyata katkıları,çevresi zihniyeti,öğrenim hayatı dikkate alınır
   

  sayfa 204

  1-)Bu metinde dönemin zihniyeti olarak insanların teknolojik gelişmelrden dolayı geceleri çalışmak zorunda olduğunu bazılarının ise sadece gündüzlerin çalıştığını anlayabiliriz.Ayrıca kıtalar arası uçuşlarında olduğu bu metinden anlaşılır.

  2-)Bu metinin yazılış ama bilgi vermek ve yönlerdirmektir. Hedef kitleside uyku sorunu olanlar olabilir

  3-)4 birim vardır işte yazdırmayın onların hepisi metinde adları yazıyo

  4-)Bu metinin ana düşüncesi uykunun sosyal hayatımızdaki yeri ve önemidir.Yazıldığı dönemle ilişkiside işte o dönemde bazı insanlırın gece çalışmak zorunda olduğundan bazı psikolojik felan filan bozukluklar geçirmesi işte ilişkisi böyle

  5-)Burda metin dilin göndergesel işleviyle kullanılmıştır. göndergesel işlev:bilgi vermek için olan vardıya hani işte o.

  6-)Metinin konusunu, dil ve anlatımını etkileyen en önemli unsurlardan birisi hitap ettiği hedef kitlesidir. Metinin dili hitap ettiği hedef kitlesine göre farkılılık gösterir.Örneğin bu metinde hedef kitle biz yani cocuklar ya da normal sıradan bir insan değildir. Çünkü burada bazı bilinmeyen kelimeler vardır. Yani terimler vardır sirkadiyen nörötik kortizol senkronizatör vb. yani bunun hedef kitlesi bu sözleri bilen bu sözler hakkında az çok bilgi sahibi olan kişilerdir. eğer hedef kitle biz olsaydık bu kelimerin anlmı bir parantez içinde verilir ya da uzun uzun anlatılırdı.

  7-)Bu metin bilimsel metindir makaledir. Makale diyince sadece gazete çevresinde gelişen edebi metinlerdeki makale gelmesin aklınıza bizim hoca böyle dedi ben onun yalancısıyım

  8-) -

  9-)Bu bir makaledir nerdenmi anlıyoruz?

  çünkü ispatlama var sonra hiç bir öznel yargılara yer verilmemiş.

  Sayfa 215

  1. günlük

  2. röpörtaj

  3. -

  4.tarihi

  5.bilimsel

  6.makale

  7. -

  8.fıkra

  9.mizah

  10.hatıra

  11.deneme

  12.mektup

  13.eleştiri

  14.geziyazısı

   


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !


Sitemap - Arşiv
Blogcu Şablonları - YGS LYS
WB - WP - Best Themes - Best Templates - Uçak Bileti