» 9. sınıf Edebiyat Dersi 1. ünite İletişim, Dil ve Kültür Test so

Yayınlanma Zamanı: 2008-11-02 14:15:00

Not : Koyu olarak belirtilen şık doğru cevaptır.

1-
…………………., bir bilginin, niyetin, ilke ya da amacın bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılmasına denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A)    İletişim

B)      Gösterge

C)    Alıcı

D)     İleti

E)      Kanal

 

2- Aşağıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 

A)     İletişim en gelişmiş şekliyle dille yapılır.

B)      Her türlü iletişimde bir gönderici ile bir alıcı vardır.

C)    Her iletişimde iletiler belli kodlarda oluşturulan göstergeler yardımıyla iletilir.

D)     İletişim sadece konuşma yoluyla sağlanır.

E)      Dil, göstergelerden oluşan bir sistemdir.

 

 

3-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biri değildir?

 

 

A)     Gönderici

B)     Belirtke

C)    Kanal

D)     İleti

E)      Alıcı

 

 

4-Aşağıdakilerden hangisi dil dışı göstergelerinden biri değildir?

 

A)     Belirti

B)      Belirtke

C)    Görsel gösterge(ikon)

D)     Simge

E)      Konuşma

 

5-Evimizin penceresini açtığımızda karşı binanın üzerinden dumanların çıktığını görüyoruz. Bir anda itfaiyeciler o alanı dolduruyor. Yancın çıktığını anlıyoruz.

 

Bu parçada “duman” dil bilgisi açısında ne tür bir göstergedir?

 

A)    Belirti

B)      Belirtke

C)    Simge

D)     İkon

E)      Alıcı

 

6-Yollara konulan trafik levhaları, tehlike, alarm göstergeleri,  demir yollarına konulan ışıklar, araçların ve yayaların kırmızı ışıkta durmaları dil dışı göstergelerdendir.

 

Yukarıdaki örnekleri verilen dil dışı göstergeye ne ad verilir?

 

A)     Görsel gösterge

B)     Belirtke

C)    Simge

D)     Kanal

E)      Dönüt

 

7- Bir öğrenci öğretmenin verdiği ödevi araştırmak için gittiği kütüphanenin fotoğrafını da çekerek kütüphanenin durumunu da öğretmenine göstermek istemiştir.

Bu öğrencinin öğretmenine gösterdiği fotoğraflar ne tür gösterge olarak kabul edilir?

 

A)     Simge

B)     Görsel gösterge

C)    Belirti

D)     Kod

E)      Belirtke

 

8-İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses , yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?

 

A)    İleti

B)      Kod

C)    Gösterge

D)     Gönderici

E)      Kanal

 

9-Her gün sorunsuz olarak kullandığı arabasından bazı seslerin geldiğini duyan adan arabasının bozulabileceğini düşünerek arabasını tamirciye götürmüş.

Bu parçada arabadan gelen “ses” arabanın bozulabileceğinin göstergesidir. Bu tür göstergelere dil biliminde ne ad verilir?

A)     Kanal

B)      Gösterge

C)    Belirti

D)     Şifre

E)      ileti

 

 

10- Her hafta evine bilgisayarla ilgili bir dergi alan baba, bu dergiyi okuyan oğlunun sadece kitap reklamları olan sayfaları okuduğunu görür.

Bu dergide yer alan kitap reklamları ne tür göstergelerdendir?

 

A)    Görsel gösterge

B)      Simge

C)    Belirtke

D)     Belirti

E)      Kod

 

11-Seyir halindeki bir arabanın yoldaki ışık sisteminde kırmızının yandığını görmesiyle durması, kırmızı ışının ne tür bir gösterge olduğunu gösterir?

 

A)     Dil göstergesi

B)      Simge

C)    İkon

D)     Belirtke

E)      Belirti

 

12-Gezi için bir müzeye gelen öğrenciler etrafta gidecekleri yerleri gösteren işaretlerle karşılaşırlar. Bu işaretler yardımıyla müzeyi rahatlıkla gezerler. Böylece öğrenci grubundan yanlışlıkla ayrılan biri bu işaretler yardımıyla birbirlerini kolaylıkla bulabilirler.

Bu müzede kullanılan işaretler dil biliminde ne tür gösterge olarak adlandırılır?

 

A)    Belirtke

B)      Simge

C)    Görsel gösterge

D)     Belirti

E)      Kanal

 

13-Bir reklam panosunda kullanılan resimler ne tür göstergelerdendir?

 

A)    İkon

B)      Dil göstergesi

C)    Simge

D)     Kod

E)      Belirtke

 

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A)     Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergelere belirti denir.

B)      “Kitap” göstergesinin gösterenleri yazarın yazısını okurken gördüğümüz “k-i-t-a-p” harfleridir.

C)    Her iletişim bir bağlamda gerçekleşir.

D)     İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim dalına gösterge bilimi denir.

E)      Her türlü iletişimde sadece gönderici yer alır.

 

15-Aşağıdakilerden hangisi görsel gösterge değildir?

 

A)     Fotoğraf

B)      Şema

C)    Resimli romanlar

D)     Barış sembolü olarak kullanılan zeytin dalı

E)      İnsan portresi

 

16-Günlük çıkan bir gazetede düşüncelerini okuyucuyla paylaşan bir köşe yazarının dile getirdiği yargılar iletişim şemasında ne olarak gösterilir?

 

A)     Dönüt

B)      Bağlam

C)    Kanal

D)     İleti

E)      Gönderici

 

17-Aşağıdakilerden hangisi simge değildir?

 

A)     Birleşmiş Milletler binasın duvarındaki güvercin resmi

B)      Türk bayrağındaki ay-yıldız

C)    Adalet binasındaki terazi

D)     Uzakta görülen duman

E)      Kâğıda çizilen kalp

 

18-“Dün babamın bana hediye ettiği kitabı kaybettim.” Diye arkadaşına dert yanan birinin verdiği iletiyi alan alıcının zihninde çeşitli özellikleriyle bir kitap görüntüsü oluşur.

Alıcının zihninde oluşan kitap görüntüsüne dil biliminde ne ad verilir?

 

A)    Gösterilen

B)      Gösteren

C)    Gösterge

D)     İkon

E)      Gönderge

 

19-Aşağıdakilerden hangisi belirtkeye örnektir?

 

A)     Hasta olacak birinin ateşinin çıkması

B)      Gezilip görülen yerlerle ilgili fotoğraflar

C)    Trafikte yayaların kırmızı ışıkta durmaları

D)     Türk bayrağındaki ay-yıldız

E)      Arabayla yokuş inen birinin arabanın tekerleklerindeki yanık kokusunu hissetmesi

 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biridir?

 

A)     Simge

B)     Kanal

C)    Görsel gösterge

D)     Belirti

E)      Belirtke

 

 

21- Kendi dışında bir başka şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen nesne, görünüş ya da olguya……………..denir.

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A)     Bağlam

B)      Kanal

C)    İleti

D)     Gönderici

E)      Gösterge

 

22-Askere giden birinin askeri elbiselerle çekilmiş fotoğrafını ailesine göndermesi fotoğrafların ne tür bir gösterge olduğunu gösterir?

 

A)     Dil göstergesi

B)      Belirti

C)    Belirtke

D)     İkon

E)      İleti

 

23-“İlkbaharda ağaçların çiçek açması yazın geldiğine işaret etmektedir. “

Bu tür göstergelere dil biliminde ne ad verilir?

 

A)     Belirtke

B)      Görsel gösterge

C)    Belirti

D)     Simge

E)      İkon

 

24-Acele işi olan birinin yetişmek için önündeki dolmuşu ıslık çalarak durdurmasında “ıslık” dil biliminde hangi tür göstergeye örnektir?

 

A)     Simge

B)     Belirtke

C)    Dil göstergesi

D)     İkon

E)      Belirti

 

25- Bir kişi geziye gideceği yerler hakkında bilgi almak için o yerlerin tanıtım broşürlerinden yararlanmıştır.

Bu cümlede broşür hangi tür göstergeye örnektir?

 

A)


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !